Historie Tilbage til det oprindelige

Dér, hvor vores hotel ligger i dag, kan hver bygning fortælle sin helt egen historie. Siden 1853 har der på samme sted som i dag ligget et hotel. Sågar et militærsygehus og den anden danske generalkommando har engang huseret her.

Kernen i vores hotel er den i 1852 opførte bygning ved Schiffsbrücke 32. Den er sandsynligvis blevet bygget efter den daværende stadsbygmester Laurits Albert Winstrup konstruktion og er kendt under navnet »Kayser’s Hof«. Navnet går tilbage til den daværende ejer Marcus Hinrich Kayser. Han erhvervede bygningen på auktion i oktober 1852 og åbnede den 1. maj 1853 et hotel ved navn »Kayser’s Hof«.

Selveste Kong Frederik VII overnattede i år 1854 fem dage på hotellet med sit følge. Efter hotellets lukning tjente bygningen mange forskellige formål, inden det nu er vendt tilbage til sin oprindelige funktion.

Foran boven Schiffbrücke

Schiffbrücke løber parallelt med fjorden og går for at være byens ældste indkøbsstræde. Navnet angives for første gang i det 15. århundrede.

Selvom det kan formodes ud fra navnet (oversat »skibsbro«), har der aldrig befundet sig en bro ved det under en kilometer lange stræde. Derimod betegner navnet dets tidligere funktion som havneanlæg. Langs med Schiffsbrücke løber desuden en del af Tysklands ældste og bedst bevarede banetracéer.

DETALJER OM HISTORIEN bag de enkelte huse i vores bygningskompleks ved Schiffbrücke finder du her. (PDF på tysk)

Agterud* Norderstraße

Den overvejende brostensbelagte Norderstraße er forbundet med Schiffsbrücke via Oluf-Samson-Gang og Herrenstall. I dens nordlige ende ligger Flensborgs vartegn, Nordertor.

I sydgående retning fører Norderstraße direkte til Nordermarkt og Große Straße, som er gågaden. Gaden, som altid har været kendt som byens multikulturelle hjerte, fik først sit navn i det 19. århundrede. I dag er den frem for alt kendt for sine »hængende sko«.

*Agterud: Betegnelse for »bagud« på sømandssprog.

»Nyt liv på et historisk sted« Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung

Styrbord Oluf-Samson-Gang

Oluf-Samson-Gang, som er opkaldt efter en købmand, forbinder Norderstraße med Schiffbrücke. Strædet blev for første gang angivet med navn i det 17. århundrede.

I samme århundrede blev talrige bygninger i strædet ødelagt under besættelsen af Flensborg, og Oluf-Samson-Gang har først været fuldt bebygget i det 18. århundrede. Mange af de bygninger, som befinder sig der, stammer fra dette århundrede.

Oluf-Samson-Gang hører til en af de smukkeste gamle bystræder i Slesvig-Holsten.

Bagbord Herrenstall

Engang var Herrenstall en af de korteste veje fra havnen til Duborg, som i dag har en bydel i Flensborg opkaldt efter sig. Det vides ikke, hvor gammel dette lille stræde er, men navnet kan dateres til senest i midten af det 16. århundrede.

DETALJER OM HISTORIEN bag de enkelte huse i vores bygningskompleks ved Herrenstall finder du her. (PDF på tysk)