Om byggeprojektet Byggeleder Ole Craß fortæller

29.09.2016 |

»Byggeprojektet Hotel Hafen Flensburg er et »klassisk» byggeri i indre by. Ved den slags byggeprojekter opstår der diverse problemer i forbindelse med indretningen af byggepladsen og leverancen. Hensynet til naboerne og opstående trafikhindringer er kun to yderligere aspekter, som derudover skal tilgodeses.

I forbindelse med byggeriet af hotellet forbindes i alt otte huse med hinanden. Der er tale om huse med forskellige arkitektoniske stilarter og fra forskellige århundreder, som strækker sig fra det 17. århundrede hen til nybyggeri. Den største opgave var etableringen af barrierefriheden på tværs af alle huse på trods af forskellige bygninger og etagehøjder. Ved nybyggeriet var vi nødt til at bygge i dybden. Eftersom hotellet ligger lige ved havnen, står bygningerne på tidligere opfyldninger, som ikke kunne bære dem. Dertil kommer, at nybyggeriet har fået en parkeringskælder, som delvist befinder sig under havets overflade.

Saneringen af de gamle huse, som hører til helheden, udgør en særlig udfordring. I ét tilfælde var det kun facaden hen mod gadesiden, som blev stående og på møjsommelig vis måtte stabiliseres i det offentlige rum. En yderligere bygning blev komplet afskallet og måtte støttes indvendigt med en 60 tons tung stålkonstruktion. Derefter blev der bygget en ny bygning ind i den bestående facade. Hhv. elevator- og trappeopgangskernen krævede en specialbyggeri i dybden, som blev etableret indeni bygningen. Til de nye lofter blev der ligeledes sat specialkonstruktioner ind, som ud over brandbeskyttelsen og lydisoleringen også tilgodeså husteknikkens vanskelige konstruktioner/kabelføringer. På grund af otte nævnte huse er den tekniske integration til IT, ventilation, varme og vand i alle bygninger yderst besværlig og resulterede i mange løsninger i små dele. Løsningerne skulle også tage hensyn til brandsikringen, som spiller en vigtig rolle i de eksisterende bindingsværkshuse.«

Hotel Hafen Flensburg blik på byggepladsen Hotel Hafen Flensburg blik på byggepladsen Hotel Hafen Flensburg blik på byggepladsen

yderligere nyheder